SEF - Sistem E-Faktura

Srbský názov pre ich národný systém elektronickej fakturácie je Sistem E-Faktura , všeobecne skrátený na SEF. SEF je IT riešenie poskytované srbským štátom – presnejšie Ministerstvom financií – na odosielanie, prijímanie, zaznamenávanie, spracovanie a uchovávanie elektronických faktúr. Sistem E-Faktura je portál, ktorý je podľa srbského zákona o elektronickej fakturácii povinný pre verejný a súkromný sektor.

Zavedením SEF, modelu elektronickej fakturácie zúčtovania s podobnosťou so systémom výmeny faktúr SdI, ktorý sa používa v Taliansku od roku 2019 , je Srbsko v súlade so všeobecným globálnym trendom smerujúcim k priebežným kontrolám transakcií (CTC) . To znamená, že elektronické faktúry sa musia prenášať a predbežne kontrolovať prostredníctvom platformy regulovanej daňovými úradmi.

Kto je povinný prijať elektronickú fakturáciu?

Nasledujúce sú ovplyvnené zákonnou požiadavkou elektronickej fakturácie

  1. Transakcie medzi vládnymi orgánmi (G2G),
  2. Súkromné spoločnosti fakturujúce verejným orgánom (B2G),
  3. Verejné orgány fakturujúce súkromným spoločnostiam (G2B),
  4. Transakcie medzi súkromnými spoločnosťami (B2B) a
  5. Transakcie so súkromnými a verejnými orgánmi vykonávané daňovými zástupcami pre zahraničné spoločnosti v rámci Srbskej republiky podľa zákona o DPH.

Ako možete odosielať elektronickú fakturáciu?


Pre tento účel sme pripravili Request Management Portal (v skratke RMP), ktorý umožňuje odosielať vystavené predajné doklady online na daňový úrad bez zásahu užívateľa. RMP automaticky stiahne dáta z účtovného systému (napr. Microsoft Dynamics 365 Business Central (Navision), SAP, ...) , spracuje ich do požadovaného formátu a odošle na daňový úrad. V prípade upozornenia alebo chyby zo strany daňového úradu, RMP okamžite notifikuje zodpovedného užívateľa, ktorý daný stav spracuje podľa potreby. RMP dáva možnosť uzívateľovi priebežne kontrolovať stav jednotlivých dokladov v akomkoľvek okamihu. V prípade výpadku systému neodoslané doklady dokáže odoslať znova automaticky. Po odoslaní RMP môže notifikovať užívateľa. RMP užívatelovi umožňuje rýchlo vyhľadávať dokumenty podľa rôznych kritérií a zistiť stav daného dokladu.

Ak Vás zaujíma táto oblasť, alebo máte záujem o ukážku konkrétnych možností tohto produktu, vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše marketingové oddelenie .