Produkty

Request Management Portal

Request Management Portal je služba, ktorá Vam umožní spracovať a schvaľovať dokumenty alebo žiadosti. Už nemusíte fyzicky prenášať papiere z kancelárie do kancelária alebo ich posielať poštou, pretože všetko máte uložené v databáze. Už nemusíte prácne vyhladávať emaile, pretože dostanete notifikácie v jednotnej forme ... viac

NOIS - Online Invoice System

Od 1. júla 2018 maďarská národná daňová a colná správa oznámila, že spoločnosti v Maďarsku sú povinné poskytnúť údaje o svojich faktúrach vystavených prostredníctvom elektronickej platformy online fakturačného systému. Daňovníci musia uplatniť nové pravidlá na vykazovanie údajov ... viac

MailSender

Aplikácia MailSender je určená na automatické odosielanie dokumentov. Pozostáva z klientskej a zo serverovej časti. Klientská časť umožňuje užívateľovi editovať rôzne nastavenia a upravovať zoznam klientov, ktorým sa majú odoslať dokumenty. Serverová časť zabezpečuje automatické odosielanie dokumentov podľa nastavených ... viac.

PDF archív

PDF Archív je webová aplikácia, ktorá umožňuje užívateľom prehľadávať archív dokumentov. Nie je nutná žiadna užívateľská inštalácia. PDF Archív je okamžite prístupná pre všetkých užívateľov resp. vybraných užívateľov. Užívateľ má možnosť zadať vyhľadávacie kritéria  ako napr. číslo dokumentu, názov zákazníka alebo dodávateľa ... viac.