MailSender

Aplikácia MailSender je určená na automatické odosielanie dokumentov. Pozostáva z klientskej a zo serverovej časti. Klientská časť umožňuje užívateľovi editovať rôzne nastavenia a upravovať zoznam klientov, ktorým sa majú odoslať dokumenty. Serverová časť zabezpečuje automatické odosielanie dokumentov podľa nastavených parametrov.

Klientská časť umožňuje:

 • pridávanie a odoberanie klientov, ktorým sa majú odosielať automatické maile
 • grupovanie klientov do skupín
 • dopĺňanie poznámok ku každému klientovi
 • výber typov dokumentov, ktoré sa majú odosielať
 • filtrovanie zoznamu klientov podľa vybraných kritérií
 • manuálne odoslanie dokumentov pre vybraných klientov a vybrané obdobie
 • definíciu šablóny predmetu a tela mailu
 • definíciu archívu dokumentov
 • definíciu nastavenia mailového servera

Serverová časť zabezpečuje:

 • automatické odosielanie nových dokumentov
 • zasielanie denných notifikácii
 • elektronické podpisovanie dokumentov
 • zasielanie mailov do mailového archívu
 • spustenie viacerých inštancií z jedného servera
 • logovanie vybraných akcii

Celkový počet odoslaných dokumentov 617.000+